Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları Dert Değil

Çalışanların kıdem - ihbar tazminatı hesaplamaları ve AGİ tutarları Dakika'nın içerisinde var olan personel bilgileri doğrultusunda ilave işleme gerek olmadan yapılır.


“Hangi ödemelerin tazminat hesaplamasına dahil edileceğini seçebilir miyim?”

Bordrodan Veri Toplama

Bordroya yansımış ödemelerinizin tamamı kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplama süreçlerinde dahil edilebilir. Bu kalemlerin içinden hangilerinin dahil edilip edilmeyeceğini kolayca seçebilirsiniz.


“Hak edişler için raporlama yapabilir miyim?”

Detaylı ve Esnek Raporlama

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı detaylı raporlamalarını Dakika üretir. Brüt ve ödenecek tazminatları vergilenen miktarlarını da göstererek rapor olarak indirebilirsiniz.

Muhasebe departmanına vermek üzere masraf merkezlerine göre dağıtılmış kıdem ve ihbar raporlarını Dakika sizin için oluşturur, ihbar sürelerini takip edip bildirir.


“Çalışanların, Asgari Geçim İndirimi tutarlarını nasıl hesaplayabilirim?"

Otomatik Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama

Dakika'da, çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarlarının hesaplanması için herhangi bir işleme gerek yoktur. Bir personelin AGİ'yi etkileyecek bilgileri zaten Dakika'nın Özlük Modülü'nde kaydedilmektedir. Sistem bu verileri otomatik olarak toplar ve AGİ hesaplamasını güncel parametreler ile gerçekleştirir.