Fazla Mesai Kılavuzu

Görüntüleme Sayısı
Fazla Mesai Talebi
Fazla Mesai Taleplerinin İptal Edilmesi
Yönetici ve İK İçin Fazla Mesai Onayları