Yönetici Kılavuzu

Görüntüleme Sayısı
Çalışma Alanı
İzin Bilgileri Hızlı Düzenleme
Yönetici Bilgileri Toplu Güncelle
İzin Bilgileri Toplu Güncelle
Giriş
Dakika Personel Yönetimi Giriş Bilgileri
Özelleştirme Menüsü
Navigasyon Menüsü
Hızlı Erişim Çubuğu
Sık Kullanılan Komutları Özelleştirme
Kuruma Özel Hızlı Rapor
Ana Sayfa
Bilgilerim
Çalışma Bilgilerim
Bordro Bilgilerim
Ağaç Görünümü
Toplu Çalışma Değişken Çizelgesi
Sık Karşılaşılan Hatalar ve Nedenleri
Çalışma İçin Dosya Yükle
Çalışan İçin Dosya Yükle
Arama
Kurum İçin Dosya Yükle
Personel İşe Giriş / Çıkış Raporu
Son İşlemler
Görüntüle
Yönetici Düzenleme Ekranı
Düzelt
Güncelle
Çalışan Resmi Yükle
Aylık Değerleri Güncelle
Hızlı Rapor
Yeni Kurum
Rapor Komutları
Maliyet Raporu
Bordro İşlemleri
Çalışma İşlemleri
Çalışan İşlemler
Dakika Personel Yönetimi Genel Tanıtım
Toplu Kimlik Bilgilendirme Raporu
Toplu İzin Mutabakat
İzin Mutabakat Raporu
Basın Kartı Beyannamesi
İlişik Kesme Raporu
Hizmet Belgesi
İbraname
Mazeret İzni İstek Formu
Ücretsiz İzin İstek Formu
Yıllık İzin İstek Formu
Avans İstek Formu
Bordro
Bordro Zarfı
Aktivite Raporu
Maaş Bilgileri Raporu
Jandarma Bildirim Raporu
6111 Teşviki Raporu
Kurum Kıdem / İhbar Raporu
İstatistik Raporu
Bordro Öncesi Öde-Kes Raporu
Personel Özel Sigorta Raporu
Çarşaf Bordro
Agi Listesi
Ödeme Kesinti Raporu
Güncel Liste
Muhasebe Raporu (Çalışma Bazlı)
Muhasebe Raporu
Çoklu Bordro Zarfı
E-Bildirge
SGK Eksik Gün Bildirim Formu
TİK Aylık Işgücü Raporu
Aylık Prim Hizmet Belgesi
Bordro Raporu
Bordro İcmal
Kurum Sil
İzin Yılı Kapatma
Hiyerarşi Düzenle
Hızlı Düzenleme
Toplu Çalışan Yaratma
Toplu Çalışan-Çalışma-Kurum Güncelleme
Toplu İşten Çıkış
Kurum Tayin / Nakil
Şifreleri Değiştir
Günlük Değerleri Toplu Güncelle
Yıllık Değerleri Toplu Güncelle
Aylık Değerleri Toplu Güncelle
Bordro Sıfırla
Bordro Kesinleştirme Kaldır
Bordro Kesinleştir
Toplu Puantaj Yükle
Bordro Hesapla
Ödeme / Kesinti / Mesai Çizelgesi
Çalışma Sil
Kıdem / İhbar Raporu
Tayin / Nakil
Yıllık Değerleri Güncelle
Yeni Çalışan Ve Çalışma Yarat
Yeni Çalışma Başlat
Çalışan Sil
Rapor Parametreleri ve Filtre Seçenekleri
Masraf Merkezi Düzenle
Çalışma Değişken Çizelgesi