Eğitim Yönetimi

Dakika, eğitim yönetimi altyapısı ile şirket içi eğitimlerin koordinasyonunu sağlayarak, verimliliğini arttırır.

Eğitim Yönetimi Hakkında En Çok Sorulan Sorular

“Dakika iç eğitimleri koordine etmeme yardımcı olabilir mi?”

oordinasyon ve Bildirimler Eğitimciler ve katılımcılar ile eğitimin konusu, yer ve tarihi gibi bilgiler sistem üzerinde tanımlanarak koordine edilir. Tanımlamayı takiben eğitim ile ilgili kişilere bildirim ve davetler ise ikinci bir işleme gerek olmaksızın Dakika tarafından e-mail ile otomatik olarak gerçekleştirilir. Böylece ilgililere eğitim ile ilgili tüm ayrıntılardan bilgilendirilmiş olurlar.

"Şirket içi eğitimlerin katılım istatistiklerini Dakika ile oluşturabilir miyim?"

Raporlar ve Hazır Formlar Dakika, eğitimler ile ilgili olarak dokümantasyonel anlamda tutulması gereken kayıtlar için gerekli formları sizin için hazırlar. Böylece üzerinde eğitimciler, katılımcılar, konu, tarih, vs gibi bilgilerin işlenmiş olduğu formlar, şirket standartlarına uygun şekilde sistemden alınabilir. Katılım gösteren veya göstermeyen davetliler ise eğitimcilerin, katılım bilgilerini sisteme aktarmalarının ardından raporlanabilir hâle gelir. Bu sayede eğitime katılan ve katılmayan personele ilişkin kayıtlar, gerektiğinde dışa aktarılmak üzere Dakika üzerinde kaydedilir.

“Eğitimlerin verimlilik ve kalitesini Dakika ile nasıl arttırabilirim?”

Eğitim Değerlendirmeleri ve İyileştirmeler
Eğitimin tamamlanmasının ardından, eğitimi veren ve eğitime katılan çalışanlara; eğitimi olumlu ya da olumsuz şekilde değerlendirebilecekleri bir anketi Dakika üzerinden doldurabilecekleri bilgisi mail yolu ile otomatik olarak iletilir. Bu bildirimin ardından çalışanlar sisteme giriş yaparak Geri Bildirimler
“Eğitim Değerlendirme” kısmı aracılığı ile değerlendirmelerini yönetim ile paylaşırlar. Eğitimin ile ilgili doğrudan geri bildirim alan yöneticiler ise eğitimin verimliliğini ya da varsa aksayan noktalarını kolayca tespit ederek, iyileştirme uygulamalarına kolayca şekil verirler.