İzin Yönetimi

Çalışanınız izin talep ettiğinde yöneticisi onaylasın, Dakika tüm izin takibi ve raporlamalarını sizin için yapsın.

İzin Yönetimi Hakkında En Çok Sorulan Sorular

“Dakika'yı mevcut ast-üst yapısına nasıl uyarlayabilirim?”

Kademeli İzin Onay Sistemi Dakika şirketinizin organizasyon şemasına tam uyum sergiler. Böylece, belirlenen talep-onay adımları bürokratik iş yükünü ortadan kaldırırken tüm adımların ilgililer tarafından görünür olmasını da sağlar. Dakika'daki standart bir izin onay süreci şu şekilde ilerler: Çalışan izin talebini Dakika üzerinden gerçekleştirir Çalışanın amiri izni onaylar (Onaylamaması durumunda talebin reddi çalışana bildirilir) İnsan Kaynakları yöneticisi izni onaylar (Onaylamaması durumunda talebin reddi ilgililere bildirilir) İzin resmileşir, ilgililere bildirilir İlgili dönemin bordrosu ve o dönemi kapsayan tüm izin raporlarında yerini alır

Şirketimizde onlarca özel izin tipi var, bunları Dakika'ya aktarabilir miyim?

Sınırsız Sayıda İzin Türü İzin isteği yapılırken ücretli izin, ücretsiz izin, yıllık izin, doğum izni, hastalık izni gibi kanunen öngörülmüş izin tipleri Dakika üzerinde hazır olmakla birlikte; şirket dinamiklerinden ya da iş tipinden kaynaklanan sebeplerle gerek duyulabilecek özel izin tipleri de her zaman sisteme ilave edilebilir. İzin isteği yapıldıktan sonra çalışanın yöneticisi e-mail ve program aracılığıyla bilgilendirilir ve izin onayı için sisteme yönlendirilir. Gerekli olması hâlinde, talep ettiği izne dair form izin yönetim modülü tarafından otomatik olarak çalışana gönderilir. Bu şekilde izin formu doldurmak ve teslim etmek gibi bir gereksinim de ortadan kalkmış olur.

"Bazı departmanlarda işin aksamadan ilerlemesi için belli bir personel adedi var, Dakika bunu takip edebilir mi?"

Otomatik Ön Değerlendirme Bir departmanda ya da işletmenin bütününde işin aksamadan sürdürülmesi için gerekli asgari personel sayısının izinler ile aşılmasına Dakika izin vermez. Örneğin, bir departmanda kullanılan izinler sebebi ile işin aksamadan yürütülmesi tehlikeye giriyorsa, Dakika bu departmandan gelebilecek yeni bir izin talebi durumunda: Çalışanı, talebinin uygun olmadığı yönünde bilgilendirebilir Buna rağmen talebin sunulmak istenmesi durumunda izni onaylayacak kimseleri duruma ilişkin bilgilendirebilir Ya da sınıra ulaşılması durumunda yeni izin taleplerini bilgilendirme yaparak engelleyebilir.

“Şirketimin izin sistemi biraz karışık, bunu Dakika’ya aktarmak ve takibini yapmak mümkün mü?”

Elbette. Geçmişte ayrılmış sonra yeniden başlamış olanlar ya da istisnai çalışanlarınız olsa bile, geçmiş izin bilgilerinizi sisteme toplu aktarımla alıp, tam kontrol altına alabilirsiniz. İzin Bilgileri Görüntüleme Dakika'nın Self-Servis İK altyapısı sayesinde çalışanlar hak edilmiş, kullanılmış ya da kalan izin süreleri bilgilerini insan kaynakları departmanına uğramalarına gerek kalmadan, kendi profillerinden görüntüleyebilirler. Böylece insan kaynakları departmanlarının da iş yükü ciddi oranda hafifletilmiş olur. Esnek İzin Hak Edişleri Dakika'nın esnek izin yönetimi altyapısı, şirketlerin kendi izin politikalarını sisteme birebir aktarabilmelerine olanak tanır. Böylece, firmaların kendilerine has izin süreçleri de Dakika üzerinde devam eder. Çalışanlar izin talebinde bulunurken bu süreçler hakkında da bilgilendirilirler.

“İzin hak edişleri için karşılık ayırmam gerekiyor, Dakika bana yardımcı olabilir mi?”

Detaylı Raporlama Seçenekleri Dakika sayesinde istediğiniz tarih aralıklarında ne kadar izin kullanıldığını, kalan izin sürelerini ve kalan izin sürelerinin izin parası karşılıklarını raporlayabilirsiniz. Buna ek olarak izin mutabakat formu veya izin formu sistemden otomatik indirilebilmektedir. Ayrıca, izin tahakkuku yapılırken kullanılmamış izinlerin maddi karşılıklarına ilişkin raporları sistemde kullanıma hazır bir biçimde bulabilirsiniz. Gün veya ücret bazlı izin hesaplamaları Dakika tarafından kıdem, ücret gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılır.

“Kullanılan izinleri bordroda görebilir miyim?”

Bordroya Aktarım Sistemde toplanan izin bilgileri tek tıklama ile bordroya aktarılabilir. Kullanılan izinlere göre çalışma süreleri otomatik hesaplanır.